Ambachtelijk goed!

Links

Bouwgarant Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

Erkend Molenmaker Dit houdt in dat het bedrijf voldoet aan een normenkader dat door de Nederlandse Verenging van Molenmakers is opgesteld en waarin eisen opgenomen zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Om het VCA-certificaat te behalen, moet de aannemer kunnen aantonen dat hij voldoende beheermaatregelen neemt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

De NEN-EN-ISO 9001-norm stelt bepaalde eisen aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie haar kwaliteits-beleid hanteert.

Facebook Als ambachtelijk bedrijf gaan we ook mee in de digitale wereld. Zo kunt u ons, onze projecten en andere leuke weetjes ook volgen via onze Facebookpagina.Veel lees plezier.